MIJN GPT

Info

New or Forgotten?

NIEUWS

INTERNE NIEUWSBRIEVEN

Klik hier voor de interne nieuwsbrieven. LET OP: Je moet eerst inloggen bij MIJN GPT met je persoonlijke toegangscode en wachtwoord.

 

Om de privacy van de leden van de tennisvereniging Genneper Parken Tennis te respecteren, is het niet toegestaan de nieuwsbrieven en de hierin opgenomen persoons gegevens, dan wel delen daarvan, op oneigenlijke wijze te gebruiken waaronder, maar daartoe niet beperkt, het gebruik voor commerciële en/of charitatieve doeleinden. Evenmin is het toegestaan deze nieuwsbrieven dan wel delen hiervan te openbaren en/of derden hier toegang toe te verlenen. Bij constatering van dergelijk en andersoortig oneigenlijk gebruik, behoudt de tennisvereniging Genneper Parken Tennis zich het recht voor maatregelen te treffen.

ALGEMEEN NIEUWS

AED beschikbaar

Ook u kunt het leven redden van iemand die op het tennispark een hartstilstand krijgt!


Op het tennispark is een apparaat beschikbaar om mensen met een hartstilstand te redden.
Hartstilstand komt niet veel voor. Maar als het gebeurt is het erg gevaarlijk. Gelukkig zijn er nu mogelijkheden om de kansen op overleven aanzienlijk te vergroten.
De defibrillator ofwel AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat gebruikt moet worden als iemand door een hartstilstand getroffen is. De kans op overleven is 80 % wanneer de actie die toegepast wordt de juiste is.
Het AED apparaat hangt buiten bij de ingang van het paviljoen (bij het afhangbord). Het is geplaatst in een verwarmde kast met alarm en breekglas. Iedereen kan het AED apparaat gebruiken, want als je de deksel open doet geeft een ingesproken tekst en beeld aan wat je bij en met de patiënt moet doen.
Als iemand op de baan of in de bar is “flauw gevallen” moet je eerst proberen hem/haar door voorzichtig schudden van het hoofd weer bij kennis te krijgen. Als dat binnen 10 seconden niet lukt moet je aan de mond luisteren of de ademhaling ontbreekt of erg zwak is. Is dat het geval, bel dan 112 en zeg dat het om een hartstilstand op de tennisbanen van Genneper Parken Tennis gaat, Theo Koomenlaan 11, 5644 HZ Eindhoven. Het apparaat geeft aan wat je verder moet doen voordat de ambulance ter plaatse is.
Iedereen binnen onze vereniging zou dit moeten weten!
Als het apparaat uit de houder wordt genomen gaat een alarm af, zodat eventueel aanwezige getrainde reanimatie vrijwilligers weten dat zij moeten komen helpen met mond op mond beademing en hartmassage. Maar het meteen gebruiken van de AED is het belangrijkste. Dat kan iedereen doen! Onthouden dus!


Binnen de vereniging zijn de volgende personen speciaal hiervoor getraind:
Jacqueline Sprangers, Joep van Hoorn, Jos Timmermans, Miquel Lazaro, Rolf Buijze, Ruud Bertels, Victor Bochno, Willem Dros en Willem Vetter.

Update 16 nov 2017:  Deze week hebben acht leden de cursus reanmatie met succes afgesloten. Dat zijn: 

Brigitte Bleeker  

Linda Breukers  

Martien Hendriks       

Sander Klein Obbink   

Bo Klein Obbink    

Liesbeth Leijtens  

Claire Rooijackers                         

Jasper de Vreede         

 


Voor vragen kunt u terecht bij Joost Stalpers, j.f.gstalpers@freeler.nl

 

Geen nieuws

Copyright © 2014 Genneper Parken Tennis. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Contact