MIJN GPT

Info

New or Forgotten?

BEWAARBLADEN

Klik hier voor de beschikbare digitale bewaarbladen. LET OP: Je moet eerst inloggen bij MIJN GPT met je persoonlijke toegangscode en wachtwoord.

Om de privacy van de leden van de tennisvereniging Genneper Parken Tennis te respecteren, is het niet toegestaan dit clubblad en de hierin opgenomen gegevens, dan wel delen daarvan, op oneigenlijke wijze te gebruiken waaronder, maar daartoe niet beperkt, het gebruik voor commerciële en/of charitatieve doeleinden. Evenmin is het toegestaan dit clubblad dan wel delen hiervan te openbaren en/of derden hier toegang toe te verlenen. Bij constatering van dergelijk en andersoortig oneigenlijk gebruik, behoudt de tennisvereniging Genneper Parken Tennis zich het recht voor maatregelen te treffen.

Copyright © 2014 Genneper Parken Tennis. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Contact