MIJN GPT

Info

New or Forgotten?

LEDENLIJST

Klik hier voor de volledige online ledenlijsten. LET OP: Je moet eerst inloggen bij MIJN GPT met je persoonlijke toegangscode en wachtwoord.

 

Om de privacy van de leden van de tennisvereniging Genneper Parken Tennis te respecteren, is het niet toegestaan deze ledenlijst en de hierin opgenomen gegevens, dan wel delen daarvan, op oneigenlijke wijze te gebruiken waaronder, maar daartoe niet beperkt, het gebruik voor commerciële en/of charitatieve doeleinden. Evenmin is het toegestaan deze ledenlijst dan wel delen hiervan te openbaren en/of derden hier toegang toe te verlenen. Bij constatering van dergelijk en andersoortig oneigenlijk gebruik, behoudt de tennisvereniging Genneper Parken Tennis zich het recht voor maatregelen te treffen.

Copyright © 2014 Genneper Parken Tennis. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Contact